Cukrdle

Cukrdle

01. 03. 2014

Poznačte si do kalendářů a nezapomeňte se včas přihlásit. Počet hráčů je tentokrát omezen na 80.
Hlásit se je možno na kontaktech našeho klubu. Už teď se těšíme :-)